Opłaty za Bursę w roku 2020

ByRedaktor

Opłaty za Bursę w roku 2020

OPŁATA ZA BURSĘ ZA MIESIĄC w roku 2020 :
Styczeń 81,52 zł
Luty 96,39 zł
Marzec 133,00 zł 51,48 zł

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
NR KONTA : 31 1020 4900 0000 8502 3015 5340

PŁATNE DO 10-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ZA KTÓRY OPŁATA JEST WNOSZONA
PRZY WPŁACIE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KOGO WPŁATA DOTYCZY I ZA JAKI MIESIĄC

About the author

Redaktor administrator