Komunikat Dyrektor Bursy nr 2

ByRedaktor

Komunikat Dyrektor Bursy nr 2

Drodzy Wychowankowie, Szanowni Rodzice,
1. Bardzo prosimy aby przed przyjazdem po odbiór rzeczy uregulować zaległe
płatności za Bursę. Informację o wysokości zaległości można otrzymać pisząc maila
na adres internatbursa@interia.pl lub wychowawcy@bsp2.pl , na FB, przez
wiadomość prywatną do Wychowawcy, lub dzwoniąc od wtorku 12 maja 2020 r. w
godzinach 9.30 – 13.30 na numery podane na stronie i na FB. Jeśli opłata będzie
dokonana w dniu przyjazdu lub nawet dzień, dwa wcześniej może być nie widoczna
na koncie placówki, wtedy najlepiej mieć przy sobie dowód wpłaty.
2. Każda osoba wchodząca do Bursy musi mieć maseczkę i rękawiczki. Do Bursy
wchodzi tylko wychowanek. W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z Wychowawcą
w pakowaniu może pomóc pełnoletni członek najbliższej rodziny, po okazaniu
dokumentu tożsamości i zapisaniu przez portiera, zmierzeniu temperatury i
wypełnieniu ankiety. Wychowankowie poniżej 18. Roku życia muszą przyjechać do
Bursy pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko oni mogą wykwaterować
dziecko. Rzeczy należy znosić do dolnego holu, w miejsca wyznaczone przez portiera,
z holu mogą je zabierać rodzice lub inna osoba (w maseczce i rękawiczkach.).
3. Do Bursy Pan Portier będzie wpuszczał o określonej godzinie tylko umówione osoby.
Proszę przyjeżdżać punktualnie.
4. Każdy ma godzinę na wyniesienie swoich rzeczy. Jeśli nie zdąży, to po tym czasie, za
zgodą Wychowawcy może je spakować i w kolejnym ustalonym terminie będzie mógł
odebrać.(do końca maja).
5. Maturzyści po przesłaniu na maila dyrektor@bsp2.pl prośby o zakwaterowania na
czas matur, wraz z harmonogramem egzaminów będą ustalali z dyrektorem zasady
zakwaterowania. Do Bursy będzie można przyjechać max 2 dni przed egzaminem,
placówkę należy opuścić nie później niż dzień po egzaminie Jeśli między egzaminami
będzie więcej niż 3 dni przerwy będzie trzeba opuszczać na ten czas placówkę. Nie ma
możliwości pozostania w Bursie poza terminami matur.
6. Jeśli zostanie przywrócona nauka stacjonarna w szkołach, wychowankowie będę
mogli wrócić, zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez GIS i MEN.
7. Uczniów, którzy  planują w roku szkolnym 2020/2021 kontynuować zamieszkanie
w Bursie, w nowej lokalizacji (os. Szkolne 17-19) powinni pobrać ze strony
www.bsp2.pl Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania. Należy ją wypełnić,
podpisać i oddać w dniu wykwaterowania wychowawcy. Ostateczni do końca maja
2020 r. proszę przesłać skan, na adres  rekrutacjabursa2@bsp2.plDostarczenie
drogą mailową deklaracji zostanie potwierdzona mailem zwrotnym. Oryginał
deklaracji należy wysłać pocztą do końca maja 2020 pocztą na adres Bursy – BSP2,
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków. Proszę dopilnować dostarczenia deklaracji, tylko
złożenie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce w placówce w roku szkolnym
2020/2021!  
Przypominam, że po odbiór rzeczy należy przyjechać tylko w terminie uzgodnionym
z wychowawcą.  Proszę  czekać na telefon od wychowawcy i nie przyjeżdżać w nie
ustalonym terminie.
Kinga Czyż
Dyrektor BSP2

Kraków, dnia 8 maja 2020 r.

About the author

Redaktor administrator