Zasady funkcjonowania BSP nr 2 w najbliższym roku szkolnym

ByRedaktor

Zasady funkcjonowania BSP nr 2 w najbliższym roku szkolnym

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE I MIESZKAŃCY BURSY Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie

Proszę o zapoznanie się z Zasadami Funkcjonowania BSP Nr 2 w Krakowie, os Szkolne 17 i 19 w najbliższym roku szkolnym. Jak wszyscy wiemy, jest to szczególny czas, kiedy wszyscy stajemy przed trudnymi wyzwaniami.

Ze względu na zaostrzony rygor, wynikający z trwającej epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania zasad, które pomogą nam ograniczyć możliwość zachorowania.

Prosimy o bezwzględne reagowanie na informacje z bursy, oraz na przestrzeganie przez dzieci wszelkich zasad podczas przebywania w domu rodzinnym. Proszę o natychmiastową reakcję na informacje dotyczącą choroby lub podejrzenia zachorowania na choroby zakaźne. Absolutnie proszę nie przywozić do bursy ani nie zezwalać na przyjazdy dzieci z objawami przeziębienia lub innych chorób. W momencie stwierdzenia przez wychowawcę objawó1) chorobowych, macie Państwo obowiązek skontaktowania się z lekarzem rodzinnym i zorganizowania transportu dziecka do domu. Do czasu przyjazdu rodziców, opiekunów dziecko będzie odizolowane a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia zarówno dziecka jak i innych mieszkańców placówki będziemy zawiadamiać sanepid, pogotowie, oddział zakaźny.

Kwaterowanie rozpocznie się w dniu 31 sierpnia od godzinie 12 w godzinach wskazanych przez dyrektora Bursy. O godzinach zostaliście Państwo poinformowani telefonicznie.

Uczniowie będą kwaterowani w budynkach A, B i C zgodnie z ustalonym przez Komisję Rekrutacyjną przydziałem. Nie ma możliwości zamiany. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów, w miarę możliwości dyrektor Bursy może wyrazić zgodę.

Przy kwaterowaniu uczeń musi mieć ze sobą wydrukowane i wypełnione dokumenty, które odda wychowawcy dyżurnemu w swoim budynku. Kwaterowanie odbywa się w obecności rodziców, którzy poza uzasadnionymi przypadkami oczekują na zewnątrz placówki.

  1. UMOWA – wydrukowana i wypełniona w DWÓCH EGZEMPLARZACH
  2. Wypełniony według wzoru DRUK MELDUNKOWY.
  3. OŚWIADCZENIA rodziców/opiekunów/pełnoletnich mieszkańców
  4. KWESTIONARIUSZA
  5. OŚWIADCZENIE o braku kontaktu z osobą chorą.
  6. NIEZBĘDNIK
  7. ZASADY FUNKCJONOWANIA W BURSIE

Dokumenty do wydrukowania znajdują się w zakładce „Dokumenty do zakwaterowania”

Podczas kwaterowania do budynków wchodzą tylko przyjęci uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach z dzieckiem może wejść tylko jeden członek najbliższej rodziny, który zamieszkuje z nim pod jednym adresem i złoży oświadczenie o stanie zdrowia. 

Proszę ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rzeczy przywożonych do Bursy.

Każdy musi  mieć własną kołdrę, poduszkę oraz dwie zmiany pościeli ( 2 poszwy, 2 poszewki 2 prześcieradła.

Do bursy proszę nie przywozić zbędnego sprzętu i urządzeń. Dopuszczalne są tylko czajniki elektryczne – preferowany jeden w pokoju, ponieważ w tym roku szkolnym ograniczone jest przebywanie w pomieszczeniach wspólnych np. kuchnia. Uczeń po zakwaterowaniu zgłasza posiadanie czajnika, co jest odnotowywane przez wychowawców.

Do bursy nie przywożą uczniowie sprzętu sportowego.

W związku z trwającą epidemią nie można na terenie bursy przygotowywać gorących posiłków. Jeżeli uczeń nie ma wykupionych obiadów w szkole powinien zakupić je w najbliższej okolicy. Na terenie bursy działa barek, wydający gorące obiady od godziny 12.30 do 18. Przygotowywana są również śniadania i kolacje dla młodzieży. W sąsiednim budynku w CSZiU jest również barek z całodziennym wyżywieniem. Proszę zapoznać się z ofertą. Właściciele w dniu kwaterowania będą obecni w budynku A oraz w CSZiU (za parkingiem. Można też zamówić wyżywienie w sobotę i niedzielę.  

Przy wejściu do Bursy każdy będzie miał mierzoną temperaturę, będą zbierane oświadczenia o braku kontaktu z osobami chorymi.

W bieżącym roku szkolnym nie ma możliwości aby wychowanka odwiedzały obce osoby, sytuacja ta będzie trwałą aż do odwołania.

Pytania, wątpliwości, prośby i skargi proszę wysyłać na maila internatbursa@interia.pl z zaznaczeniem w temacie maila literą A B C budynku w którym mieszka dziecko. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony mail do każdego budynku.

W pierwszych dniach września zostaną uruchomione telefony dedykowane każdemu budynkowi. Na chwilę obecną aktywny jest nr 535 001 788 w godzinach pracy Bursy.

Opiekunowie uczniów (nie dotyczy to rodziców), przed zakwaterowaniem przychodzą najpierw do Budynku A, okazują dyrektorowi Bursy lub innej osobie przez niego wskazanej oryginał dokumentu i zostawiają kserokopię do potwierdzenia, po potwierdzeniu dostają dokument uprawniający do zakwaterowania.

Przy kwaterowaniu zostanie pobrana kaucja 10 zł od każdego ucznia, za brelok uprawniający do wejścia do budynku.

Proszę śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach, sytuacja jest zmienna.

KAŻDA OSOBA wchodząca do Bursy musi mieć swoje  MASECZKI, RĘKAWICZKI, OSOBISTE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

 

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2

 

About the author

Redaktor administrator