Yearly Archive 25 sierpnia, 2021

ByRedaktor

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. od godziny 14.00.

Uczniowie małoletni mogą zakwaterować się wyłącznie w obecności Rodzica/Opiekuna prawnego. Uczniowie pełnoletni mogą kwaterować się samodzielnie.

Ze względu na czas, którego wymaga uzupełnianie dokumentacji prosimy, by każdy Uczeń/Rodzic przyjechał do bursy z kompletem wypełnionych dokumentów :

  1. Kwestionariusz mieszkańca
  2. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Umowa
  4. Zgłoszenie pobytu czasowego (wypełnić tylko 1. stronę)

Dyrekcja i Wychowawcy

 

ByRedaktor

Pobyt w Bursie

W związku z nauką zdalną, informuję, że tylko uczniowie, którzy muszą bezwzględnie, w uzasadnionych przypadkach, przebywać w Krakowie po otrzymaniu zgody dyrektora, mogą przebywać w Bursie.
Jeśli nie będą wprowadzone większe ograniczenia, Bursa będzie otwarta do 31 marca 21 r. do godziny 14, po przerwie Świątecznej wracamy do pracy 7 kwietnia 21 r. od godziny 8.00.
 
Jeżeli jest taka możliwość prosimy o powrót uczniów dopiero 12 kwietnia 2021 r.
 
Kinga Czyż

 

Dyrektor Bursy
ByRedaktor

INFORMACJE DOTYCZĄCE PANDEMII COVID -19

Koronawirus SARS-Cov-2 przenosi się drogą kropelkową bezpośrednio z człowieka na człowieka. Możliwe jest także przeniesienie wirusa z zakażonych powierzchni za pomocą rąk w przypadku dotykania  dłońmi oczu, nosa i ust.

Charakterystyczne objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność kaszel, utrata węchu lub smaku.

W żadnym przypadku nie należy bagatelizować także innych, niespecyficznych objawów – wszelkie wątpliwości zgłoś lekarzowi POZ.

Jak przy każdej chorobie najważniejsza jest profilaktyka. Zapobiegaj zatem poprzez:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie ich płynem na bazie alkoholu min.60%,
  • noszenie maseczki,
  • zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.

W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID -19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub, w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

INNE WAŻNE TELEFONY:

Szpital Uniwersytecki- Oddział Chorób Zakaźnych w Krakowie ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy 12 400 20 00.

Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego Oddział Obserwacyjno-Zakaźny os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy 12 622 93 53.

Wszystkie sprawy związane z COVID -19 należy zgłaszać online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer tel. + 48 222 500 115.

 

Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.

Pamiętaj, by chronić siebie i wspierać innych. Pomagaj osobom , które z racji wieku czy choroby nie mogą np. same zrobić zakupów, wyprowadzić psa. Jeżeli ktoś taki potrzebuje tylko rozmowy – bądź otwarty – poświęć swój czas. Dobro zawsze wraca. Ale zawsze pamiętaj, że pomagając musisz dbać o własne bezpieczeństwo.

Sam także nie daj się zwariować. Ucz się i wypoczywaj. Nie zapominaj o prawidłowej diecie i ruchu – nie zawsze potrzebna jest siłownia czy boisko. Wiele aktywności można realizować w domu lub przed nim. Śpij dobrze (odpowiednią ilość czasu i w stałych porach). Czytaj książki, słuchaj muzyki, realizuj, w miarę możliwości, swoje pasje.

            Obserwuj na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Bursy aktualne informacje. Nie ekscytuj się niesprawdzonymi i plotkarskimi informacjami z mediów. W razie pytań – pisz lub dzwoń do bursy – odpowiemy.

 Przeczytaj REGULAMIN WEWNĘTRZNY BSP NR 2 w zakładce „DOKUMENTY”