Monthly Archive 25 sierpnia, 2021

ByRedaktor

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. od godziny 14.00.

Uczniowie małoletni mogą zakwaterować się wyłącznie w obecności Rodzica/Opiekuna prawnego. Uczniowie pełnoletni mogą kwaterować się samodzielnie.

Ze względu na czas, którego wymaga uzupełnianie dokumentacji prosimy, by każdy Uczeń/Rodzic przyjechał do bursy z kompletem wypełnionych dokumentów :

  1. Kwestionariusz mieszkańca
  2. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
  3. Umowa
  4. Zgłoszenie pobytu czasowego (wypełnić tylko 1. stronę)

Dyrekcja i Wychowawcy