Informacja od Dyrektora Bursy

ByRedaktor

Informacja od Dyrektora Bursy

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z decyzją Ministra Oświaty od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich realizują obowiązek szkolny zdalnie. W tym czasie bursa jest czynna i uczniowie mogą w niej przebywać w sytuacjach, które tego wymagają. Jeżeli szkoła organizuje zajęcia stacjonarne np. praktyki lub konsultacje dla maturzystów lub w innych, uzasadnionych sytuacjach – uczeń może korzystać z miejsca w placówce. 

Proszę pamiętać, że w bursie mogą przebywać tylko osoby zdrowe, jakiekolwiek objawy chorobowe będą wymagały szybkiego opuszczenia placówki i udania się do domu lub do miejsca wskazanego przez rodziców, opiekunów. Uczniowie uczący się na terenie bursy nie będą mogli jej opuszczać bez uzasadnionej potrzeby. Można wyjść jedynie do sklepu lub na spacer. Wyjście nie powinno trwać zbyt długo i musi być ustalone z wychowawcą dyżurnym. Wskazane jest aby uczniowie zakupili obiady dostarczane do placówki. Ograniczone będzie przebywanie w pomieszczeniach wspólnych. Nie ma możliwości zwalniania się do znajomych, na noc itp. Powrót do bursy z wymienionego wcześniej spaceru czy zakupów musi nastąpić do godziny 20. Wyjazdy są możliwe tylko do domu rodzinnego. Wstrzymane są wszystkie odwiedziny.  

Uczniowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej ilości maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących. W częściach wspólnychobowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, wszyscy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, w centrum pandemii. Kraków niestety posiada bardzo wysoki wskaźnik zakażeń, w związku z tym wszyscy jesteśmy narażeni na zarażenie. Proszę być bardzo ostrożnym i stosować się do wszelkich nakazów i zakazów. Proszę pamiętać, że poza chorobą możemy mieć również kwarantannę, którą każdy musi odbyć poza bursą. W placówce nie mamy możliwości zapewnić opieki ani osobie chorej ani przebywającej na kwarantannie. Kwarantanną i izolacją mogą być również objęci nauczyciele i pracownicy bursy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy mogli zapewnić opieki uczniom i będziemy musieli zamknąć placówkę. W dużej mierze zależy to od nas samych – młodzieży, nauczycieli, pracowników, od tego jak będziemy przestrzegali zaleceń związanych z higieną, noszeniem maseczek i zachowywaniem dystansu. 

Z życzeniami zdrowia

About the author

Redaktor administrator