Author Archive Redaktor

ByRedaktor

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców w Krakowie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

co zrobić,  kiedy przeżywamy trudne chwile i nie potrafimy sobie z tym poradzić?

Jeżeli czujecie, że potrzebujecie wsparcia lub pomocy psychologicznej – przygotowaliśmy dla Was wykaz miejsc, w których można jej szukać.

  

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla młodzieży i rodziców w Krakowie:

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej:

Punkty stacjonarne funkcjonują na terenie Krakowa w następujących lokalizacjach:

 • ul. Rostworowskiego 13 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • ul. Aleksandry 1 (siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
 • al. Jana Pawła II 232 (Nowohuckie Centrum Kultury)
 • ul. Śniadeckich 5 (siedziba Stowarzyszenia UNICORN)

Zapisy na konsultacje:

 • przez formularz dostępny na stronie internetowej Centrum lub Facebook
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 tel. 572-882-200

https://cppp.org.pl/

Strefa Nastolatka:

Jest to miejsce, w którym młodzi ludzie mogą anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych, czy szkolnych. Strefa Nastolatka otwarta jest także dla rodziców, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami
Ze Strefą można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: strefanastolatka@gmail.com.

https://www.facebook.com/Strefanastolatka/

https://dworek.eu/aktualnosci/strefa-nastolatka

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

Zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowskiej 8b zapewnia interwencyjne miejsca całodobowego pobytu.

 • Wsparcie w ramach Telefonu Zaufania krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (codziennie od 16:00 do 21:00) – 12 413 71 33
 • Całodobowa pomoc psychologiczna – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 12 421 92 82

http://www.oik.krakow.pl/

Ośrodki Poradnictwa i Terapii

Prowadzone są przez Stowarzyszenie SIEMACHA i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei. Ośrodki prowadzą: terapię rodzinną, terapię indywidualną, terapię grupową, poradnictwo rodzinne i psychologiczne. Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00.
Funkcjonują w pięciu lokalizacjach:

 • Podbrzezie 6 – 12 644 12 66
  psychoterapia2@siemacha.org.pl
 • Krakowiaków 2 – 12 644 12 66
  622 582 289
  psychoterapia2@siemacha.org.pl
 • Ptaszyckiego 6 – 12 682 11 50
  692 960 436
  psychoterapia2@siemacha.org.pl
 • Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin 
  Stoczniowców 7  – 12 262 92 99
  e-mail: opitr_basztowa@op.pl 
  Rejestracja czynna: Poniedziałek – Piątek: 09.00 – 13.00 
 • NZOZ Dobrej Nadziei 
  Batorego 5 – 12 633 35 31
  Rejestracja czynna: Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 20.00 

https://www.siemacha.org.pl/pl/

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP)

W celu zapewnienia uczniom krakowskich szkół wielostronnej opieki, w Krakowie działają cztery rejonowe i cztery specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP).
Wykazy numerów do pracowników krakowskich PPP publikowane są w serwisie miejskim.

Telefon konsultacji psychologicznych KrakowPomaga.pl:12 379 4963

Działa od 04.01.21 r. w ramach wsparcia dla krakowian odczuwających skutki pandemii koronawirusa i długotrwałej izolacji. Przy telefonie dyżurują wykwalifikowani specjaliści – doświadczeni psychologowie i psychoterapeuci, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 • poniedziałek – godz. 19.00–20.30
 • wtorek – godz. 8.00–11.00
 • środa – godz. 18.00-21.00
 • czwartek – godz. 15.30- 17.00
 • piątek – godz. 18.00–21.00

https://krakowpomaga.pl/masz-problem-zadzwon-bezplatne-konsultacje-psychologiczne-dla-krakowian/

Bezpłatny Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

Więcej informacji na:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/256774,202,komunikat,gdzie_po_pomoc_psychologiczno-psychiatryczna_dla_dzieci_i_mlodziezy_.html?_ga=2.192783977.2102807511.1643712258-301270240.1599204544

 

 

ByRedaktor

Informacja od Dyrektora Bursy

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie z decyzją Ministra Oświaty od dnia 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich realizują obowiązek szkolny zdalnie. W tym czasie bursa jest czynna i uczniowie mogą w niej przebywać w sytuacjach, które tego wymagają. Jeżeli szkoła organizuje zajęcia stacjonarne np. praktyki lub konsultacje dla maturzystów lub w innych, uzasadnionych sytuacjach – uczeń może korzystać z miejsca w placówce. 

Proszę pamiętać, że w bursie mogą przebywać tylko osoby zdrowe, jakiekolwiek objawy chorobowe będą wymagały szybkiego opuszczenia placówki i udania się do domu lub do miejsca wskazanego przez rodziców, opiekunów. Uczniowie uczący się na terenie bursy nie będą mogli jej opuszczać bez uzasadnionej potrzeby. Można wyjść jedynie do sklepu lub na spacer. Wyjście nie powinno trwać zbyt długo i musi być ustalone z wychowawcą dyżurnym. Wskazane jest aby uczniowie zakupili obiady dostarczane do placówki. Ograniczone będzie przebywanie w pomieszczeniach wspólnych. Nie ma możliwości zwalniania się do znajomych, na noc itp. Powrót do bursy z wymienionego wcześniej spaceru czy zakupów musi nastąpić do godziny 20. Wyjazdy są możliwe tylko do domu rodzinnego. Wstrzymane są wszystkie odwiedziny.  

Uczniowie są zobowiązani do posiadania odpowiedniej ilości maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekujących. W częściach wspólnychobowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, wszyscy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, w centrum pandemii. Kraków niestety posiada bardzo wysoki wskaźnik zakażeń, w związku z tym wszyscy jesteśmy narażeni na zarażenie. Proszę być bardzo ostrożnym i stosować się do wszelkich nakazów i zakazów. Proszę pamiętać, że poza chorobą możemy mieć również kwarantannę, którą każdy musi odbyć poza bursą. W placówce nie mamy możliwości zapewnić opieki ani osobie chorej ani przebywającej na kwarantannie. Kwarantanną i izolacją mogą być również objęci nauczyciele i pracownicy bursy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy mogli zapewnić opieki uczniom i będziemy musieli zamknąć placówkę. W dużej mierze zależy to od nas samych – młodzieży, nauczycieli, pracowników, od tego jak będziemy przestrzegali zaleceń związanych z higieną, noszeniem maseczek i zachowywaniem dystansu. 

Z życzeniami zdrowia

ByRedaktor

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022

Kwaterowanie na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się we wtorek 31 sierpnia 2021 r. od godziny 14.00.

Uczniowie małoletni mogą zakwaterować się wyłącznie w obecności Rodzica/Opiekuna prawnego. Uczniowie pełnoletni mogą kwaterować się samodzielnie.

Ze względu na czas, którego wymaga uzupełnianie dokumentacji prosimy, by każdy Uczeń/Rodzic przyjechał do bursy z kompletem wypełnionych dokumentów :

 1. Kwestionariusz mieszkańca
 2. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
 3. Umowa
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego (wypełnić tylko 1. stronę)

Dyrekcja i Wychowawcy

 

ByRedaktor

Pobyt w Bursie

W związku z nauką zdalną, informuję, że tylko uczniowie, którzy muszą bezwzględnie, w uzasadnionych przypadkach, przebywać w Krakowie po otrzymaniu zgody dyrektora, mogą przebywać w Bursie.
Jeśli nie będą wprowadzone większe ograniczenia, Bursa będzie otwarta do 31 marca 21 r. do godziny 14, po przerwie Świątecznej wracamy do pracy 7 kwietnia 21 r. od godziny 8.00.
 
Jeżeli jest taka możliwość prosimy o powrót uczniów dopiero 12 kwietnia 2021 r.
 
Kinga Czyż

 

Dyrektor Bursy
ByRedaktor

INFORMACJE DOTYCZĄCE PANDEMII COVID -19

Koronawirus SARS-Cov-2 przenosi się drogą kropelkową bezpośrednio z człowieka na człowieka. Możliwe jest także przeniesienie wirusa z zakażonych powierzchni za pomocą rąk w przypadku dotykania  dłońmi oczu, nosa i ust.

Charakterystyczne objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność kaszel, utrata węchu lub smaku.

W żadnym przypadku nie należy bagatelizować także innych, niespecyficznych objawów – wszelkie wątpliwości zgłoś lekarzowi POZ.

Jak przy każdej chorobie najważniejsza jest profilaktyka. Zapobiegaj zatem poprzez:

 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie ich płynem na bazie alkoholu min.60%,
 • noszenie maseczki,
 • zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.

W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID -19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub, w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

INNE WAŻNE TELEFONY:

Szpital Uniwersytecki- Oddział Chorób Zakaźnych w Krakowie ul. Jakubowskiego 2, tel. całodobowy 12 400 20 00.

Szpital Specjalistyczny im S. Żeromskiego Oddział Obserwacyjno-Zakaźny os. Na Skarpie 67, tel. całodobowy 12 622 93 53.

Wszystkie sprawy związane z COVID -19 należy zgłaszać online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer tel. + 48 222 500 115.

 

Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.

Pamiętaj, by chronić siebie i wspierać innych. Pomagaj osobom , które z racji wieku czy choroby nie mogą np. same zrobić zakupów, wyprowadzić psa. Jeżeli ktoś taki potrzebuje tylko rozmowy – bądź otwarty – poświęć swój czas. Dobro zawsze wraca. Ale zawsze pamiętaj, że pomagając musisz dbać o własne bezpieczeństwo.

Sam także nie daj się zwariować. Ucz się i wypoczywaj. Nie zapominaj o prawidłowej diecie i ruchu – nie zawsze potrzebna jest siłownia czy boisko. Wiele aktywności można realizować w domu lub przed nim. Śpij dobrze (odpowiednią ilość czasu i w stałych porach). Czytaj książki, słuchaj muzyki, realizuj, w miarę możliwości, swoje pasje.

            Obserwuj na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Bursy aktualne informacje. Nie ekscytuj się niesprawdzonymi i plotkarskimi informacjami z mediów. W razie pytań – pisz lub dzwoń do bursy – odpowiemy.

 Przeczytaj REGULAMIN WEWNĘTRZNY BSP NR 2 w zakładce „DOKUMENTY”

ByRedaktor

List do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Dyrektor Bursy nr 2 do rodziców i opiekunów :

List Dyrektora BSP2

 

 

ByRedaktor

Zasady funkcjonowania BSP nr 2 w najbliższym roku szkolnym

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE I MIESZKAŃCY BURSY Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie

Proszę o zapoznanie się z Zasadami Funkcjonowania BSP Nr 2 w Krakowie, os Szkolne 17 i 19 w najbliższym roku szkolnym. Jak wszyscy wiemy, jest to szczególny czas, kiedy wszyscy stajemy przed trudnymi wyzwaniami.

Ze względu na zaostrzony rygor, wynikający z trwającej epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania zasad, które pomogą nam ograniczyć możliwość zachorowania.

Prosimy o bezwzględne reagowanie na informacje z bursy, oraz na przestrzeganie przez dzieci wszelkich zasad podczas przebywania w domu rodzinnym. Proszę o natychmiastową reakcję na informacje dotyczącą choroby lub podejrzenia zachorowania na choroby zakaźne. Absolutnie proszę nie przywozić do bursy ani nie zezwalać na przyjazdy dzieci z objawami przeziębienia lub innych chorób. W momencie stwierdzenia przez wychowawcę objawó1) chorobowych, macie Państwo obowiązek skontaktowania się z lekarzem rodzinnym i zorganizowania transportu dziecka do domu. Do czasu przyjazdu rodziców, opiekunów dziecko będzie odizolowane a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia zarówno dziecka jak i innych mieszkańców placówki będziemy zawiadamiać sanepid, pogotowie, oddział zakaźny.

Kwaterowanie rozpocznie się w dniu 31 sierpnia od godzinie 12 w godzinach wskazanych przez dyrektora Bursy. O godzinach zostaliście Państwo poinformowani telefonicznie.

Uczniowie będą kwaterowani w budynkach A, B i C zgodnie z ustalonym przez Komisję Rekrutacyjną przydziałem. Nie ma możliwości zamiany. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów, w miarę możliwości dyrektor Bursy może wyrazić zgodę.

Przy kwaterowaniu uczeń musi mieć ze sobą wydrukowane i wypełnione dokumenty, które odda wychowawcy dyżurnemu w swoim budynku. Kwaterowanie odbywa się w obecności rodziców, którzy poza uzasadnionymi przypadkami oczekują na zewnątrz placówki.

 1. UMOWA – wydrukowana i wypełniona w DWÓCH EGZEMPLARZACH
 2. Wypełniony według wzoru DRUK MELDUNKOWY.
 3. OŚWIADCZENIA rodziców/opiekunów/pełnoletnich mieszkańców
 4. KWESTIONARIUSZA
 5. OŚWIADCZENIE o braku kontaktu z osobą chorą.
 6. NIEZBĘDNIK
 7. ZASADY FUNKCJONOWANIA W BURSIE

Dokumenty do wydrukowania znajdują się w zakładce „Dokumenty do zakwaterowania”

Podczas kwaterowania do budynków wchodzą tylko przyjęci uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach z dzieckiem może wejść tylko jeden członek najbliższej rodziny, który zamieszkuje z nim pod jednym adresem i złoży oświadczenie o stanie zdrowia. 

Proszę ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rzeczy przywożonych do Bursy.

Każdy musi  mieć własną kołdrę, poduszkę oraz dwie zmiany pościeli ( 2 poszwy, 2 poszewki 2 prześcieradła.

Do bursy proszę nie przywozić zbędnego sprzętu i urządzeń. Dopuszczalne są tylko czajniki elektryczne – preferowany jeden w pokoju, ponieważ w tym roku szkolnym ograniczone jest przebywanie w pomieszczeniach wspólnych np. kuchnia. Uczeń po zakwaterowaniu zgłasza posiadanie czajnika, co jest odnotowywane przez wychowawców.

Do bursy nie przywożą uczniowie sprzętu sportowego.

W związku z trwającą epidemią nie można na terenie bursy przygotowywać gorących posiłków. Jeżeli uczeń nie ma wykupionych obiadów w szkole powinien zakupić je w najbliższej okolicy. Na terenie bursy działa barek, wydający gorące obiady od godziny 12.30 do 18. Przygotowywana są również śniadania i kolacje dla młodzieży. W sąsiednim budynku w CSZiU jest również barek z całodziennym wyżywieniem. Proszę zapoznać się z ofertą. Właściciele w dniu kwaterowania będą obecni w budynku A oraz w CSZiU (za parkingiem. Można też zamówić wyżywienie w sobotę i niedzielę.  

Przy wejściu do Bursy każdy będzie miał mierzoną temperaturę, będą zbierane oświadczenia o braku kontaktu z osobami chorymi.

W bieżącym roku szkolnym nie ma możliwości aby wychowanka odwiedzały obce osoby, sytuacja ta będzie trwałą aż do odwołania.

Pytania, wątpliwości, prośby i skargi proszę wysyłać na maila internatbursa@interia.pl z zaznaczeniem w temacie maila literą A B C budynku w którym mieszka dziecko. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony mail do każdego budynku.

W pierwszych dniach września zostaną uruchomione telefony dedykowane każdemu budynkowi. Na chwilę obecną aktywny jest nr 535 001 788 w godzinach pracy Bursy.

Opiekunowie uczniów (nie dotyczy to rodziców), przed zakwaterowaniem przychodzą najpierw do Budynku A, okazują dyrektorowi Bursy lub innej osobie przez niego wskazanej oryginał dokumentu i zostawiają kserokopię do potwierdzenia, po potwierdzeniu dostają dokument uprawniający do zakwaterowania.

Przy kwaterowaniu zostanie pobrana kaucja 10 zł od każdego ucznia, za brelok uprawniający do wejścia do budynku.

Proszę śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach, sytuacja jest zmienna.

KAŻDA OSOBA wchodząca do Bursy musi mieć swoje  MASECZKI, RĘKAWICZKI, OSOBISTE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

 

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2

 

ByRedaktor

Rekrutacja

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

jeśli organizacja nauki, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, wymaga uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia zasad i czasu pobytu w placówce.

Zgłoszenia pobytu TYLKO drogą mailową, przynajmniej 7 dni wcześniej.

Proszę w mailu napisać klasę, szkołę i dni w których odbywa się nauka i jest potrzebne zakwaterowanie w Bursie.

Uczniowie mogą przyjechać do Bursy  po pisemnym potwierdzeniu zgody Dyrektora.

 

Adresy mailowe, na które należy przesłać zgłoszenie:

dyrektor@bsp2.pl

k.rajska@bsp2.pl

a.raczynska@bsp2.pl

 

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2