Author Archive Redaktor

ByRedaktor

List do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z listem Dyrektor Bursy nr 2 do rodziców i opiekunów :

List Dyrektora BSP2

 

 

ByRedaktor

Zasady funkcjonowania BSP nr 2 w najbliższym roku szkolnym

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE I MIESZKAŃCY BURSY Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie

Proszę o zapoznanie się z Zasadami Funkcjonowania BSP Nr 2 w Krakowie, os Szkolne 17 i 19 w najbliższym roku szkolnym. Jak wszyscy wiemy, jest to szczególny czas, kiedy wszyscy stajemy przed trudnymi wyzwaniami.

Ze względu na zaostrzony rygor, wynikający z trwającej epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania zasad, które pomogą nam ograniczyć możliwość zachorowania.

Prosimy o bezwzględne reagowanie na informacje z bursy, oraz na przestrzeganie przez dzieci wszelkich zasad podczas przebywania w domu rodzinnym. Proszę o natychmiastową reakcję na informacje dotyczącą choroby lub podejrzenia zachorowania na choroby zakaźne. Absolutnie proszę nie przywozić do bursy ani nie zezwalać na przyjazdy dzieci z objawami przeziębienia lub innych chorób. W momencie stwierdzenia przez wychowawcę objawó1) chorobowych, macie Państwo obowiązek skontaktowania się z lekarzem rodzinnym i zorganizowania transportu dziecka do domu. Do czasu przyjazdu rodziców, opiekunów dziecko będzie odizolowane a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia zarówno dziecka jak i innych mieszkańców placówki będziemy zawiadamiać sanepid, pogotowie, oddział zakaźny.

Kwaterowanie rozpocznie się w dniu 31 sierpnia od godzinie 12 w godzinach wskazanych przez dyrektora Bursy. O godzinach zostaliście Państwo poinformowani telefonicznie.

Uczniowie będą kwaterowani w budynkach A, B i C zgodnie z ustalonym przez Komisję Rekrutacyjną przydziałem. Nie ma możliwości zamiany. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę rodziców/opiekunów, w miarę możliwości dyrektor Bursy może wyrazić zgodę.

Przy kwaterowaniu uczeń musi mieć ze sobą wydrukowane i wypełnione dokumenty, które odda wychowawcy dyżurnemu w swoim budynku. Kwaterowanie odbywa się w obecności rodziców, którzy poza uzasadnionymi przypadkami oczekują na zewnątrz placówki.

  1. UMOWA – wydrukowana i wypełniona w DWÓCH EGZEMPLARZACH
  2. Wypełniony według wzoru DRUK MELDUNKOWY.
  3. OŚWIADCZENIA rodziców/opiekunów/pełnoletnich mieszkańców
  4. KWESTIONARIUSZA
  5. OŚWIADCZENIE o braku kontaktu z osobą chorą.
  6. NIEZBĘDNIK
  7. ZASADY FUNKCJONOWANIA W BURSIE

Dokumenty do wydrukowania znajdują się w zakładce „Dokumenty do zakwaterowania”

Podczas kwaterowania do budynków wchodzą tylko przyjęci uczniowie. W wyjątkowych sytuacjach z dzieckiem może wejść tylko jeden członek najbliższej rodziny, który zamieszkuje z nim pod jednym adresem i złoży oświadczenie o stanie zdrowia. 

Proszę ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rzeczy przywożonych do Bursy.

Każdy musi  mieć własną kołdrę, poduszkę oraz dwie zmiany pościeli ( 2 poszwy, 2 poszewki 2 prześcieradła.

Do bursy proszę nie przywozić zbędnego sprzętu i urządzeń. Dopuszczalne są tylko czajniki elektryczne – preferowany jeden w pokoju, ponieważ w tym roku szkolnym ograniczone jest przebywanie w pomieszczeniach wspólnych np. kuchnia. Uczeń po zakwaterowaniu zgłasza posiadanie czajnika, co jest odnotowywane przez wychowawców.

Do bursy nie przywożą uczniowie sprzętu sportowego.

W związku z trwającą epidemią nie można na terenie bursy przygotowywać gorących posiłków. Jeżeli uczeń nie ma wykupionych obiadów w szkole powinien zakupić je w najbliższej okolicy. Na terenie bursy działa barek, wydający gorące obiady od godziny 12.30 do 18. Przygotowywana są również śniadania i kolacje dla młodzieży. W sąsiednim budynku w CSZiU jest również barek z całodziennym wyżywieniem. Proszę zapoznać się z ofertą. Właściciele w dniu kwaterowania będą obecni w budynku A oraz w CSZiU (za parkingiem. Można też zamówić wyżywienie w sobotę i niedzielę.  

Przy wejściu do Bursy każdy będzie miał mierzoną temperaturę, będą zbierane oświadczenia o braku kontaktu z osobami chorymi.

W bieżącym roku szkolnym nie ma możliwości aby wychowanka odwiedzały obce osoby, sytuacja ta będzie trwałą aż do odwołania.

Pytania, wątpliwości, prośby i skargi proszę wysyłać na maila internatbursa@interia.pl z zaznaczeniem w temacie maila literą A B C budynku w którym mieszka dziecko. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony mail do każdego budynku.

W pierwszych dniach września zostaną uruchomione telefony dedykowane każdemu budynkowi. Na chwilę obecną aktywny jest nr 535 001 788 w godzinach pracy Bursy.

Opiekunowie uczniów (nie dotyczy to rodziców), przed zakwaterowaniem przychodzą najpierw do Budynku A, okazują dyrektorowi Bursy lub innej osobie przez niego wskazanej oryginał dokumentu i zostawiają kserokopię do potwierdzenia, po potwierdzeniu dostają dokument uprawniający do zakwaterowania.

Przy kwaterowaniu zostanie pobrana kaucja 10 zł od każdego ucznia, za brelok uprawniający do wejścia do budynku.

Proszę śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej oraz w lokalnych mediach, sytuacja jest zmienna.

KAŻDA OSOBA wchodząca do Bursy musi mieć swoje  MASECZKI, RĘKAWICZKI, OSOBISTE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

 

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2

 

ByRedaktor

Komunikat Dyrektor Bursy nr 2

Drodzy Wychowankowie, Szanowni Rodzice,
1. Bardzo prosimy aby przed przyjazdem po odbiór rzeczy uregulować zaległe
płatności za Bursę. Informację o wysokości zaległości można otrzymać pisząc maila
na adres internatbursa@interia.pl lub wychowawcy@bsp2.pl , na FB, przez
wiadomość prywatną do Wychowawcy, lub dzwoniąc od wtorku 12 maja 2020 r. w
godzinach 9.30 – 13.30 na numery podane na stronie i na FB. Jeśli opłata będzie
dokonana w dniu przyjazdu lub nawet dzień, dwa wcześniej może być nie widoczna
na koncie placówki, wtedy najlepiej mieć przy sobie dowód wpłaty.
2. Każda osoba wchodząca do Bursy musi mieć maseczkę i rękawiczki. Do Bursy
wchodzi tylko wychowanek. W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu z Wychowawcą
w pakowaniu może pomóc pełnoletni członek najbliższej rodziny, po okazaniu
dokumentu tożsamości i zapisaniu przez portiera, zmierzeniu temperatury i
wypełnieniu ankiety. Wychowankowie poniżej 18. Roku życia muszą przyjechać do
Bursy pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko oni mogą wykwaterować
dziecko. Rzeczy należy znosić do dolnego holu, w miejsca wyznaczone przez portiera,
z holu mogą je zabierać rodzice lub inna osoba (w maseczce i rękawiczkach.).
3. Do Bursy Pan Portier będzie wpuszczał o określonej godzinie tylko umówione osoby.
Proszę przyjeżdżać punktualnie.
4. Każdy ma godzinę na wyniesienie swoich rzeczy. Jeśli nie zdąży, to po tym czasie, za
zgodą Wychowawcy może je spakować i w kolejnym ustalonym terminie będzie mógł
odebrać.(do końca maja).
5. Maturzyści po przesłaniu na maila dyrektor@bsp2.pl prośby o zakwaterowania na
czas matur, wraz z harmonogramem egzaminów będą ustalali z dyrektorem zasady
zakwaterowania. Do Bursy będzie można przyjechać max 2 dni przed egzaminem,
placówkę należy opuścić nie później niż dzień po egzaminie Jeśli między egzaminami
będzie więcej niż 3 dni przerwy będzie trzeba opuszczać na ten czas placówkę. Nie ma
możliwości pozostania w Bursie poza terminami matur.
6. Jeśli zostanie przywrócona nauka stacjonarna w szkołach, wychowankowie będę
mogli wrócić, zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez GIS i MEN.
7. Uczniów, którzy  planują w roku szkolnym 2020/2021 kontynuować zamieszkanie
w Bursie, w nowej lokalizacji (os. Szkolne 17-19) powinni pobrać ze strony
www.bsp2.pl Deklarację o kontynuowaniu zamieszkania. Należy ją wypełnić,
podpisać i oddać w dniu wykwaterowania wychowawcy. Ostateczni do końca maja
2020 r. proszę przesłać skan, na adres  rekrutacjabursa2@bsp2.plDostarczenie
drogą mailową deklaracji zostanie potwierdzona mailem zwrotnym. Oryginał
deklaracji należy wysłać pocztą do końca maja 2020 pocztą na adres Bursy – BSP2,
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków. Proszę dopilnować dostarczenia deklaracji, tylko
złożenie deklaracji w terminie gwarantuje miejsce w placówce w roku szkolnym
2020/2021!  
Przypominam, że po odbiór rzeczy należy przyjechać tylko w terminie uzgodnionym
z wychowawcą.  Proszę  czekać na telefon od wychowawcy i nie przyjeżdżać w nie
ustalonym terminie.
Kinga Czyż
Dyrektor BSP2

Kraków, dnia 8 maja 2020 r.

ByRedaktor

Informacja o aktualnej sytuacji w BSP2

W związku z aktualna sytuacją dotycząca panująca pandemii z dyrektorem Bursy, wychowawcami, sekretariatem można kontaktować się tylko drogą mailową lub telefoniczną
– adresy mailowe – internatbursa@interia.pl dyrektor@bsp2.pl wychowawcy@bsp2.pl
– telefony – 660 637 484 i 535 001 788

Informacje są zamieszczane również na stronie internetowej Bursy i na FB

Do celów kontynuacji zamieszkania w Bursie oraz rekrutacji będzie funkcjonował mail
rekrutacjabursa2@bsp2.pl

Rekrutacja będzie przeprowadzana do Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 z
siedzibą w Krakowie – Nowej Hucie, osiedle Szkolne 17-19. Ob. Szczegółach
poinformujemy w najbliższym czasie.

Prawdopodobnie w maju rozpocznie się wydawanie rzeczy wychowanków.

ByRedaktor

Najnowsze informacje w związku z pandemią COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy Wychowankowie,
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zajęcia w szkołach zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych, w związku z tym w Bursie spotkamy się najwcześniej 15 kwietnia 2020 r. Na bieżąco będziemy Was informować.
Zapraszam na FB naszej Bursy – https://www.facebook.com/Bursa-Szkolnictwa-Ponadpodstawowego-nr-2-w-Krakowie-104726371069452 oraz https://www.facebook.com/wychowawca.bursy
Pamiętajcie, zawsze możecie do nas napisać na adres dyrektor@bsp2.pl , wychowawcy@bsp2.p

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Kinga Czyż

ByRedaktor

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r

Szanowni Państwo, drodzy Wychowankowie – 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Polsce na okres dwóch tygodni (od 12-25 marca 2020 r.).

W związku z powyższym WSZYSCY mieszkańcy Bursy muszą jak najszybciej udać się do swoich domów rodzinnych.

Placówka zostanie zamknięta  dnia 12 marca 2020 r. o godzinie 16.00.

Proszę czytać informacje na Stronie GIS – https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ ,
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie – https://wsse.krakow.pl/page/ ,
Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie,
MEN – https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

oraz na stronie www.bsp2.pl  

W razie pytań proszę o kontakt mailowy internatbursa@interia.pl lub dyrektor@bsp2.pl

Z wyrazami szacunku

Kinga Czyż

Dyrektor BSP2

ByRedaktor

Komunikat związany z zagrożeniem wirusowym i bakteryjnym

DRODZY WYCHOWANKOWIE, SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia, które niosą wirusy i bakterie, (ostatnio koronawirus), przypominam wszystkim o wzmożonej profilaktyce. Proszę wszystkich Wychowanków, oraz Rodziców /Opiekunów o rozsądek, zachowanie zasad higieny i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb. Może to doprowadzić do ograniczenia możliwości zachorowania.
Proszę szczególnie o zwrócenie uwagi na zdrowie swoich dzieciw razie jakichkolwiek zastrzeżeń, dla dobra swojego i innych dzieci proszę do czasu wyzdrowienia pozostawić przeziębione, chore dziecko w domu rodzinnym zwłaszcza gdy pojawia się podwyższona temperatura, kaszel, katar itp. Jeżeli choroba ujawni się podczas pobytu w Bursie, proszę bezwzględnie chore dziecko zabrać do domu. Do czasu pełnego powrotu do zdrowia dziecko powinno przebywać poza placówką.
Proszę na bieżąco zapoznawać się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego podstawowych środków ochrony przeciwko nowemu koronawirusowai wywołującemu chorobę COVID-19.
Zalecenia oraz najnowsze informacje znajdują się na stronach: GIS – https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/komunikaty/koronawirus/ , Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie – https://wsse.krakow.pl/page/ , Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie

Z wyrazami szacunku

Kinga Czyż

Dyrektor BSP Nr 2 w Krakowie

ByRedaktor

Opłaty za Bursę w roku 2020

OPŁATA ZA BURSĘ ZA MIESIĄC w roku 2020 :
Styczeń 81,52 zł
Luty 96,39 zł
Marzec 133,00 zł 51,48 zł

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
NR KONTA : 31 1020 4900 0000 8502 3015 5340

PŁATNE DO 10-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU ZA KTÓRY OPŁATA JEST WNOSZONA
PRZY WPŁACIE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO KOGO WPŁATA DOTYCZY I ZA JAKI MIESIĄC