Kadra pedagogiczna

Dyrektor – mgr Kinga Czyż

WYCHOWAWCY

mgr Jolanta Lewoń – Społeczny Zastępca Dyrektora

mgr Beata Banasiewicz

mgr Małgorzata Bystroń – Błach

mgr Małgorzata Michałek

mgr Grzegorz Węglarski

mgr Katarzyna Wieczorek – Górz