Kadra pedagogiczna

Dyrektor – mgr Kinga Czyż (dyrektor@bsp2.pl)

Zastępca Dyrektora – mgr Katarzyna Rajska – Szamraj (k.rajska@bsp2.pl)

Zastępca Dyrektora – mgr Agnieszka Raczyńska (a.raczynska@bsp2.pl)”