Kadra pedagogiczna

Dyrektor – mgr Kinga Czyż

WYCHOWAWCY

mgr Jolanta Lewoń – Społeczny Zastępca Dyrektora

mgr Beata Banasiewicz

mgr Urszula Oleś

mgr Małgorzata Michałek

mgr Grzegorz Węglarski

mgr Katarzyna Wieczorek – Górz

mgr Sabina Mituś