O nas

Bursa (internat) nr 2 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczona dla młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową tj. dla gimnazjalistów, uczniów wszystkich typów szkół średnich oraz słuchaczy szkół dwuletnich policealnych i pomaturalnych. Jest to placówka koedukacyjna.

Zapewniamy opiekę wychowankom w systemie ciągłym tzn. bez konieczności wyjazdów na dni weekendowe. Bursa jest zamknięta w wakacje, ferie zimowe oraz podczas przerw w nauce szkolnej, w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Oferujemy pokoje jednoosobowe (dla maturzystów i dyplomantów) oraz dwu i trzyosobowe dla pozostałych. Mieszkańcy zajmujący pokoje dwu i trzyosobowe mogą korzystać z pokoju przeznaczonego do nauki indywidualnej, gdzie maja możliwość w niekrępujący sposób, przygotować lekcje i uczyć się.

Do dyspozycji wychowanków przeznaczone są trzy kuchnie z pełnym wyposażeniem, nowoczesne łazienki z prysznicami, trzy pralnie z pralkami automatycznymi oraz trzy suszarnie. Dysponujemy dużą świetlicą spełniającą funkcję sali TV, która również służy jako miejsce spotkań mieszkańców Bursy. Świetlica wyposażona jest w telewizor, DVD, magnetowid, sprzęt grający oraz pianino.

Do dyspozycji wychowanków jest również biblioteka dysponująca 1658 woluminami w tym encyklopediami, słownikami, lekturami szkolnymi i ich opracowaniami, a także książkami z różnych dziedzin naukowych i beletrystyką. W doborze książek bierzemy pod uwagę sugestie mieszkańców. Posiadamy również pokaźny zbiór kaset video z ekranizacjami lektur szkolnych. Ponadto biblioteka posiada czasopisma specjalistyczne, naukowe i popularne.

W Bursie jest siłownia wyposażona w profesjonalny sprzęt ćwiczeniowy, w której odbywają się zajęcia prowadzone przez trenera posiadającego wymagane uprawnienia. Do dyspozycji młodzieży pozostaje również inny sprzęt sportowy jak piłki, rakietki, stół pingpongowy. Posiadamy pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym oraz drukarką do dyspozycji młodzieży.

Budynek Bursy jest monitorowany co zapewnia pełne bezpieczeństwo mieszkańcom. Zapraszamy Rodziców do udziału w Radzie Bursy współtworzącej program wychowawczy placówki.

Opiekę pedagogiczną nad mieszkańcami sprawuje dyrektor: mgr Kinga Czyż

Załączniki: