Wyżywienie

Bursa na razie nie posiada własnej stołówki. Uczniowie mogą korzystać z wyżywienia w „Stołówce u Madzi” prowadzonej przez ajenta w budynku B, stołówki w sąsiednim budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, barach i restauracjach oraz macierzystych szkołach mieszkańców.  Obowiązek zapewnienia prawidłowego odżywiania spoczywa na Rodzicach / pełnoletnich Uczniach. Uczniowie mają obowiązek co miesiąc informować wychowawcę grupy o miejscu spożywania posiłków.

We wszystkich budynkach do dyspozycji mieszkańców pozostają aneksy kuchenne, w których można podgrzewać i spożywać posiłki. W okresie pandemii dostęp do ww. aneksów jest ograniczony specjalnymi przepisami sanitarnymi.