Za życiem

 

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

w Krakowie

realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

– zadanie 1.5 Priorytet I Programu:

Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin.